Algemeen
Teneinde de webpagina van Hairstyling bij Haar en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Hairstyling bij Haar in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Hairstyling bij Haar voor welke doeleinden gebruikt en wat Hairstyling bij Haar doet om uw privacy te beschermen. Hairstyling bij Haar adviseert u voor het gebruik van de webpagina van Hairstyling bij Haar hiervan kennis te nemen. Omdat Hairstyling bij Haar in nederland is gevestigd is de wet persoonsregistraties en de wet bescherming persoonsgegevens, van toepassing.

Gegevens
Hairstyling bij Haar heeft bepaalde persoonlijke gegevens nodig om haar in staat te stellen haar produkten en diensten te leveren aan haar klanten. De verzamelde persoonlijke gegevens zullen algemeen gezien het volgende inhouden:
namen van individuele contacten, het postadres, telefoonnummers, en emailadressen. Hairstyling bij Haar heeft ook toegang tot persoonlijke gegevens die via het netwerk van Hairstyling bij Haar gegenereerd worden, met inbegrip van ip- en emailadressen voor inkomende en buitengaande gegevens en netwerkgebruiksgegevens.

Doeleinden
Hairstyling bij Haar verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar webpagina ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de webpagina of om u diensten en/of produkten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven heeft geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Beveiliging
Hairstyling bij Haar heeft voldoende externe technische en interne organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van Hairstyling bij Haar die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Cookies
Hairstyling bij Haar kan informatie over het gebruik van deze webpagina verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte webpagina's en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. Cookies stellen Hairstyling bij Haar in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiƫnter toegang te verlenen tot haar webpagina, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. In uw browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen, helaas kunnen wij u dan niet garanderen dat al onze online services correct zullen werken.

Webpagina's van derden
Webpagina's van Hairstyling bij Haar verwijzen incidenteel via zogenaamde links naar webpagina's van derden. Hairstyling bij Haar streeft steeds naar een zorgvuldige selectie van deze links maar kan desondanks niet garanderen dat deze derden vergelijkbare uitgangspunten hanteren met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de veiligheid. Hairstyling bij Haar aanvaardt ten aanzien van deze links geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de webpagina's of voor de naleving van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid
Hairstyling bij Haar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Het verdient daarom ook de aanbeveling om ons privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Aangezien Hairstyling bij Haar veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid, zijn alle verbeteringen en aanvullingen op ons beleid zeer welkom.